گردونه ی شهروز انتظاری
شهروز انتظاری (تبلیغ)

ساخت بلوك زن صادراتى داراى مدرك ثبت اختراع انحصارى توسط طراح

ساخت بلوک زن 12 قالبه منطبق با تکنولوژی روز اروپا،5 چرخه جهت سهولت در فرایند تولید و استفاده حداکثر از باند تولید،جنس چرخ ها ارتالون جهت بالا بردن طول عمر چرخها و عدم آسیب به باند بتنی ،مجهز به پرکن قالب جهت پر شدن یکنواخت خانه های قالب بدون فشار به دستگاه، تمامی این امکانات برا بیشتر ..

 |